Author Archives: gsnn2015 - Page 21

Tổng hợp sách học ngữ pháp tiếng Anh

image-126
  Cambridge english collocations in use ( Intermediate, Advanced ) Cambridge english phrasal verbs in used ( Intermediate, Advanced) Basic english usage ( Michael Swan ) Common mistakes in english with exercises T.J. Fitikides, B.A, F.I.L (2002 ) Longman dictionary of common errors in english Timesaver phrasal verbs and idioms The ultimate ...

Đề tài tốt nghiệp Nhiên liệu sinh học

image-124
  Đề tài tốt nghiệp Nhiên liệu sinh học tóm tắt:   MỞ ĐẦU. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch (như xăng, dầu, than đá…)  ngày càng gia tăng trong khi nguồn nhiên liệu này lại có hạn và đang cạn kiệt trong tự nhiên. Theo tính toán ...