Archives for December, 2017 - Page 3

Danh mục sách tiếng anh cập nhật đến hết tháng 12/2017

Danh mục sách mới cập nhật 2018: The Practice of English Language Teaching – 4th edition Test your professional English Law English for Legal Professionals professional english in use law check your english vocabulary LAW Legal english: How to Understand and Master the Language of Law More Word Smart final…
Read more »

Giáo trình học về ngành dịch vụ: Khách sạn, du lịch, nhà hàng… your hospitality career Starts here – Skills Tasks And Results Training

Giáo trình học về ngành dịch vụ: Khách sạn, du lịch, nhà hàng… your hospitality career Starts here – Skills Tasks And Results Training Giáo trình của Mỹ! Dày khoảng 300 trang. Báo giá: 300.000 đ Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com 

Passive House Details by Donald B. Corner,‎ Jan C. Fillinger,‎ Alison G. Kwok

Passive House Details by Donald B. Corner,‎ Jan C. Fillinger,‎ Alison G. Kwok solutions for high-performance design Passive House Details giới thiệu các khái niệm, nguyên tắc và quy trình thiết kế xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng và năng lượng siêu ít. Mục tiêu của cuốn…
Read more »