Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ

image-692
Secondary School Admission Test, hay SSAT, là một kỳ thi đầu vào được chuẩn hóa dành cho các học sinh từ lớp 5-11 vào học các trường cấp 2, 3 tư thục tại Hoa Kỳ. Bài thi được xây dựng và quản lý bởi The Secondary ...

Wiley’s Gmat Sentence Correction Grail 2018

image-684
    Wiley’s Gmat Sentence Correction Grail 2018 by Aristotle Prep Sentence Correction is a topic quite dreaded by candidates taking the GMAT. Though the sheer number of concepts and rules may seem intimidating at first, with discipline and the right approach, it is not difficult to master ...